top of page

OPSPOREN

HERSTEL

TRAINEN

AANLEREN

Dit zijn de vier pijlers van onze werkwijze.

Onze aanpak is individueel en op maat en dit om niet enkel een vermindering van klachten op korte termijn maar ook een duurzaam herstel te bekomen.

Als actient en niet als patient neemt u actief deel aan het het herstel van uw klachten. Een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Anchor 1
INTAKE

De eerste sessie bestaat uit:

 - administratie 

 - klachtenbelichting

 - kinesitherapeutisch onderzoek

 - opstelling behandelplan

 - opstart behandeling

 

Anchor 4
MANUEEL

Aan de hand van verschillende technieken proberen we blokkages, verklevingen, verkortingen en oedeem op te heffen:

- manuele therapie

- osteopathische technieken

- dry needling, myofasciale therapie

- fricties, stretching, taping, ..

- lymfedrainage, manueel en mechanisch ondersteunend.

FUNCTIONEEL

De oorzaken, die geleid hebben tot uw probleem, actief recht te zetten door nauwgezette en individuele training. Er worden thuisoefeningen meegegeven.

- redcord neurac methode

- medische oefentherapie, medische trainingstherapie 

- cardiale training

- relaxatietherapie

- postoperatieve revalidatie

 

Anchor 5
Anchor 6
SCHOLING

Voorkomen dat je hervalt noemen we preventie. Er wordt gekeken naar de werk- en thuissituatie en gecorrigeerd waar nodig. 

 - rug- en nekschool

 - bureauschool

 - poetsschool

 - ergonomie

 - opstellen thuisprogramma

 

 

bottom of page